Giỏ hàng

Lễ ra mắt Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam

       Với mục tiêu “Kết nối gia đình Doanh nhân Việt” nhằm xây dựng khối đại đoàn kết các gia đình doanh nhân Việt thành công, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Hội đồng Doanh nhân và gia đình Việt Nam (VEFC) đã chính thức ra mắt ngày 28/6/2014 nhân Ngày gia đình Việt Nam, sau thời gian dài chuẩn bị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

      Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam được thành lập theo quyết định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Hội đồng gồm gần 30 thành viên. Chủ tịch – Tổng Giám Đốc Phí Ngọc Chung là một trong những thành viên sáng lập ra Hội đồng.

Những thành viên sáng lập Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam

     Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI đã từng phát biểu cho rằng: Trong Cách mạng, nhiều gia đình doanh nhân đã trở thành cái nôi che chở bộ đội, che chở cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày kháng chiến. Sau Cách mạng, sự phát triển doanh nhân bị đứt đoạn một thời gian. Và hiện nay, chúng ta đang có đội ngũ doanh nhân đông đảo hơn, chúng ta kỳ vọng đội ngũ doanh nhân được đào tạo bài bản có thể cạnh tranh trong khu vực và thế giới. Truyền thống kinh doanh gia đình là trường học kinh doanh. VCCI và hội đồng doanh nhân sẽ liên kết, hỗ trợ doanh nhân Việt Nam, là chiếc nôi, là trường học hỗ trợ doanh nhân Việt Nam.

        Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam (VEFC) với nhiệm vụ quan trọng liên kết các gia đình doanh nhân tiêu biểu và uy tín nhất trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam, nhằm đoàn kết xây dựng hạnh phúc gia đình, phát huy truyền thống kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong mỗi gia đình; thường xuyên tổ chức giao lưu, gặp gỡ giữa các gia đình doanh nhân Việt Nam để tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên của các gia đình doanh nhân cùng nhau phát triển, thành công,... Bên cạnh đó, tạo điều kiện liên doanh, liên kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau xây dựng phát triển doanh nghiệp, trao đổi thông tin trong kinh doanh, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đồng thời giúp tôn vinh các gia đình doanh nhân tiêu biểu để cổ vũ cho việc phát triển kinh tế dựa trên nền tảng của gia đình làm kinh doanh thành công, đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước và hội nhập.

        Trước tình hình kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hiện tại, cũng như như những biến động chính trị sau sự cố giàn khoan đòi hỏi đất nước ta phải nâng cao sức mạnh kinh tế, củng cố quốc phòng và chỉ có nền kinh tế tự cường mới có một quốc gia hùng mạnh. Trong bối cảnh đất nước hiện nay, thì yêu nước và kinh doanh phải song hành. Trách nhiệm xây dựng nền kinh tế đè nặng lên vai doanh nhân, với tư cách là lực lượng chủ công.

 

Chủ tịch - Tổng Giám Đốc Phí Ngọc Chung cùng phu nhân trong Lễ ra mắt

       Với tư cách là một trong những thành viên sáng lập Hội đồng VEFC, Chủ tịch – Tổng Giám Đốc Phí Ngọc Chung đã đưa ra những nhận xét chính xác và kiên định về tinh hình kinh tế chính trị Việt Nam hiện nay cũng như những đóng góp cho việc mở rộng và phát triển Hội đồng: Hội đồng sẽ thường xuyên tổ chức lấy ý kiến, đóng góp, xây dựng các chính sách về kinh tế ... Bên cạnh đó, Hội đồng cũng sẽ tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu chia sẻ nhằm xây dựng gia đình văn hóa, thành công và phát triển. Cũng như chú trọng công tác phát triển thế hệ kế nghiệp là đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho con cháu các gia đình doanh nhân.

      Buổi lễ ra mắt có sự xuất hiện của gần 30 công ty gia đình với tư cách thành viên sáng lập

       Dự kiến trong thời gian tới Hội đồng VEFC sẽ kết nạp thêm khoảng 100 thành viên tích cực và trở thành một trong những Hội đồng hoạt động hiệu quả của cộng đồng Doanh nhân – Doanh nghiệp Việt Nam.

Quỳnh Trang

Danh mục tin tức

banner ảnh thống kê

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

29

Năm kinh nghiệm

60

Hệ thống phân phối phủ khắp
60/63 tỉnh thành

50

Xuất khẩu đi hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ
trên thể giới

300.000.000

Phục vụ hơn 300 triệu bữa ăn mỗi
năm