Giỏ hàng

Chủ tịch – Tổng Giám đốc Phí Ngọc Chung diện kiến Chủ tịch nước Trân Đại Quang trong “Diễn đàn Bác Hồ với doanh nghiệp, doanh nhân”

    Chiều 16/05/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch – Tổng Giám đốc TrungThành ông Phí Ngọc Chung vinh dự là một trong một trăm doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vào diện kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang và tham dự “Diễn đàn Bác Hồ với doanh nghiệp, doanh nhân”, phát động phong trào thi đua “Doanh nhân Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với đoàn doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

       Đại diện cho một trong những doanh nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Doanh nhân Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, Chủ tịch – Tổng Giám đốc Phí Ngọc Chung đã trình báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tình hình hoạt động của doanh nghiệp hiện nay, nêu những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát triển lớn mạnh, đóng góp hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp hình cùng những doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong cuộc thi đua "Doanh nhân Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

      Sau những chia sẻ, kiến nghị và mong muốn được bày tỏ của các doanh nghiệp, doanh nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

     Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đã đạt được kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ doanh nhân và người lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh...

      Nhắc lại câu chuyện Bác Hồ ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công đã rất coi trọng việc phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trong công cuộc chấn hưng kinh tế nước nhà, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

     Chủ tịch nước cũng lưu ý, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đất nước cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

      Trong bối cảnh đó, việc xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, hoạt động hiệu quả, sức cạnh tranh cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

      Cùng với đó, các doanh nghiệp, doanh nhân cần tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư… hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.

      Chủ tịch nước dẫn chứng, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đã khẳng định doanh nhân là một trong bốn lực lượng chủ yếu trong thời kỳ mới của cách mạng, đó là: giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức và doanh nhân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy, tôi mong giới Công - Thương nỗ lực và khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập vào “Công - Thương cứu quốc.

Chủ tịch - Tổng Giám đốc Phí Ngọc Chung (hàng thứ tư, thứ năm từ phải sang) trong buổi diện kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 16/05/2016

       Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy, tôi mong giới Công - Thương nỗ lực và khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập vào “Công - Thương cứu quốc

Quỳnh Trang

Danh mục tin tức

banner ảnh thống kê

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

29

Năm kinh nghiệm

60

Hệ thống phân phối phủ khắp
60/63 tỉnh thành

50

Xuất khẩu đi hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ
trên thể giới

300.000.000

Phục vụ hơn 300 triệu bữa ăn mỗi
năm